Over ons

Global health gaat over het verbeteren van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen voor alle mensen, wereldwijd door onderwijs, onderzoek en de praktijk. Kenniscentrum Global Health (KCGH) wil kennisuitwisseling op het gebied van global health ondersteunen. Dit doen we door zorg- en global health professionals te verbinden, global health kennis toegankelijker te maken, hiervan te leren en daardoor de toepassing in de Nederlandse gezondheidszorg te bevorderen.

Nederland kent meerdere kennisinstellingen en organisaties die zich met global health vraagstukken bezighouden. Voor KCGH is het belangrijk om complementair te zijn, door samen te werken en global health kennisbenutting te faciliteren.

Wij verbinden experts, organisaties en zorgverleners rondom actuele thema’s in global health, waarbij we ons de komende jaren focussen op planetary health en health equity. Ook zetten wij ons in om global health thema’s onder een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Missie, visie en kernwaarden

Visie Wij geloven dat uitwisseling van global health kennis een bijdrage kan leveren aan het vergroten van gezondheidskansen voor iedereen, wereldwijd.
Missie Wij faciliteren het benutten van global health kennis ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

Onze kernwaarden zijn:
Gelijke kansen op gezondheid (‘health equity’) 
Wij streven naar gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, wereldwijd, met specifieke aandacht voor mensen en groepen voor wie dit het minst gegarandeerd is.
Gelijkwaardigheid in samenwerking
We geloven in de kracht van wereldwijde en duurzame samenwerking basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Inclusiviteit en interdisciplinariteit
We onderstrepen de waarde en het belang van het integreren van verschillende perspectieven en ervaringen, met respect voor mensenrechten, om een betere gezondheid voor iedereen te bereiken. Een interdisciplinaire aanpak van vraagstukken op het terrein van global health is daarom essentieel.

Ontstaan van KCGH

Kenniscentrum Global Health is in 2020 opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT). Aanleiding was de in 2019 door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin een oproep werd gedaan voor het structureren van “overdracht van in het buitenland opgedane kennis die relevant is voor de Nederlandse gezondheidszorg. ” Het centrum wordt gefinancierd door VWS.

 

Medewerkers

KCGH zet zich sinds 2021 in voor toepasbaarheid van global health kennis in Nederland. Dat doen we met een aantal medewerkers en een heleboel vrijwilligers die vaak lid zijn van een NVTG-werkgroep.

janneke-pala

Janneke Pala-van Eechoud - Coördinator

 alap.ekennaj.[antispam].@kcgh.nl

Kim Nehal

Kimberly Nehal - junior project & communicatie medewerker

lahen.mik.[antispam].@kcgh.nl

foto-nicole

Nicole van Aalten - Operations Officer

netlaanav.elocin.[antispam].@kcgh.nl

Elena Soldati

itadlos.anele.[antispam].@kcgh.nl

Bestuur KCGH

Joop Raams Voorzitter
Guus Eskens Penningmeester
Jaco Verweij Secretaris
Joyce Browne Algemeen lid
Pim de Graaf Algemeen lid

Onze partners: 

 

Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

 

Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Blijf op de hoogte via e-mail!