IFHHRO | Medical Human Rights Network

IFHHRO | Medical Human Rights Network is een organisatie voor werkers in de gezondheidszorg, die zich ten doel stelt om kennis en bewustwording te vergroten over de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten. Inclusief het zogeheten Right to Health.

De eerste fase van dit onderzoek is met financiële ondersteuning van KCGH uitgevoerd in samenwerking met twee mensenrechtenjuristen. Als eerste stap hebben zij een uitgebreide websearch uitgevoerd, waaruit bleek dat het instrument dat wij in gedachten hadden nog niet bestond.

Een concept-instrument (‘toolkit’) is ontwikkeld waarin de kernbegrippen van het Right to Health zijn opgenomen, die op een schaal van 1 tot 7 (van ‘volkomen afwezig’ tot ‘volledig gerealiseerd’) kunnen worden beoordeeld. Het instrument is in principe in alle zorgsituaties bruikbaar, ook in de Nederlandse setting.

Wij zijn momenteel bezig met een gebruiksaanwijzing voor de gebruiker, waarin kort is opgenomen hoe en wanneer het instrument te gebruiken, welke opties er mogelijk zijn om met de resultaten van de inventarisatie op een veilige manier verder te gaan en welke relevante organisaties geraadpleegd kunnen worden.

De tweede fase van het onderzoek behelst het onderzoeken van de behoefte en/of vraag naar een dergelijke toolkit bij potentiële partnerorganisaties. Op dit ogenblik bereiden wij hiervoor gesprekken voor met internationale medische hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier onze privacyverklaring

 

Blijf op de hoogte via e-mail!


Beveiligingscode Beveiligingscode