Over KCGH

 

 

Global Health gaat over het verbeteren van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen voor alle mensen wereldwijd, door onderwijs, onderzoek en de praktijk. Kenniscentrum Global Health (KCGH) wil kennisuitwisseling op het gebied van Global Health ondersteunen. Dit doen we door zorg- en Global Health professionals te verbinden, global health kennis toegankelijker en de toepassing in de Nederlandse gezondheidszorg te bevorderen.

Nederland kent meerdere kennisinstellingen en organisaties die zich met Global Health vraagstukken bezighouden. Voor KCGH is het belangrijk om complementair te zijn, door samen te werken en Global Health kennisbenutting te faciliteren.

Wij verbinden experts, organisaties en zorgverleners rondom actuele thema’s in Global Health, waarbij we ons de komende jaren focussen op Planetary Health en Health Equity. Ook zetten wij ons in om Global Health thema’s bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

 

 
 

Visie

 

Missie

 

Kernwaarden

Wij geloven dat uitwisseling van global health kennis een bijdrage kan leveren aan het vergroten van gezondheidskansen voor iedereen, wereldwijd.

 

Wij faciliteren het benutten van global health kennis ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

 

Gelijke kansen op gezondheid | Wij streven naar gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, wereldwijd, met specifieke aandacht voor mensen en groepen voor wie dit het minst gegarandeerd is.

Gelijkwaardigheid in samenwerking | We geloven in de kracht van wereldwijde en duurzame samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Inclusiviteit en interdisciplinariteit |  onderstrepen de waarde en het belang van het integreren van verschillende perspectieven en ervaringen, met respect voor mensenrechten, om een betere gezondheid voor iedereen te bereiken. Een interdisciplinaire aanpak van vraagstukken op het terrein van global health is daarom essentieel.

 

Ontstaan van KCGH

Het Kenniscentrum Global Health is in 2020 opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT). Aanleiding was de in 2019 door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin een oproep werd gedaan voor het structureren van “overdracht van in het buitenland opgedane kennis die relevant is voor de Nederlandse gezondheidszorg”. Het centrum wordt gefinancierd door VWS en telt 4 part-time medewerkers. 

Het KCGH werkt veel samen met de NVTG en OIGT. Meer weten over hoe we elkaar versterken? Bekijk de video hieronder. 

 

Werken bij KCGH

Het KCGH is een kleine organisatie. Toch komen er af en toe vacatures voorbij. Houd hiervoor onze website en LinkedIn in de gaten. 

Daarnaast verwelkomen wij graag stagiair(e)s. Omdat we een kleine organisatie zijn, is het belangrijk dat je een scherp doel voor ogen hebt voor je stage. Dit betekent dat je veel kanten op kan met een stage bij het KCGH. We gaan hier graag over met je in gesprek! In het verleden hebben we bijvoorbeeld stagiairs gehad welke bijdroegen aan de organisatie van het Dutch Global Health Film Festival.

Mocht je interesse hebben in een stage, stuur dan een mail naar ofni.[antispam].@kcgh.nl met je CV, motivatie en een concrete ideeën van wat je bij ons graag zou willen leren/doen.

Update 12 december '23: Voor de komende periode is het helaas niet mogelijk om een stage te lopen bij het KCGH.  
 

 

 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier onze privacyverklaring

 

Blijf op de hoogte via e-mail!


Beveiligingscode Beveiligingscode