Onze kernwaarden

Hoe we zijn ontstaan

In oktober 2019 stemde de Tweede Kamer in met een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie). In de motie werd gevraagd om gestructureerde overdracht te stimuleren van in het buitenland opgedane kennis die relevant is voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Deze motie leidde tot de oprichting van Kennis Connectors Global Health (KCGH) in juli 2020 door de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT). KCGH is een aparte stichting die direct gelieerd is aan de NVTG en het OIGT.

Na een opstartfase met een kwartiermaker is in april 2021 directeur Anke Tijtsma aangesteld. Zij voert de activiteiten uit in samenwerking met haar collega's Fleur Nieuwland, Nienke Freije en Leontien Laterveer.

“In een wereld waarin meer dan ooit de onderlinge verbondenheid voelbaar is geworden, is in Nederland kennisoverdracht over Global Health essentieel. Global Health kennis is ook van meerwaarde voor de Nederlandse gezondheidszorg; dat heeft de Covid pandemie op meerdere manieren zichtbaar gemaakt. Wij beogen global health kennis toegankelijk en nuttig te maken voor Nederland door professionals in binnen- en buitenland te verbinden én samen kennis te genereren”
Anke Tijtsma, directeur Kennis Connectors Global Health

Hoe we werken

Wij faciliteren kennisoverdracht en kennisuitwisseling door kennisdragers en kennisgebruikers in binnen- en buitenland te verbinden.

 

Wij stimuleren professionals (o.a. artsen internationale gezondheid en tropengeneeskunde) om global health kennis en ervaringen te delen met andere (zorg)professionals.

 

Wij creëren denkruimte voor professionals om nut en toepassing van global health kennis in Nederland met elkaar te onderzoeken.

visie-goed
 
missie
kcgh-logo-wit

Contact

Kennis Connectors Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kennis Connectors Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Heeft u een Mijn KCGH account? Log dan in!


Blijf op de hoogte via e-mail!