Deelnemers aan de eerste editie van de KCGH-prijsvraag

Bij de KCGH-prijsvraag gaat het om aansprekende, relevante inzichten die studenten en promovendi van Nederlandse universiteiten uit hun global health-onderzoeken halen voor de Nederlandse context.

Het is dus géén prijs voor de scriptie of het proefschrift. De jury beoordeelt de door deelnemers zélf gemaakt vertaalslag naar Nederland op grond van hun global health-onderzoeken. Het is dus als het ware een denkoefening over potentiële kansen en mogelijkheden van global health-kennis voor de Nederlandse zorg. Een doordenker!

Hier vind je een overzicht van de deelnemers aan de eerste editie van de KCGH-prijsvraag en, voor sommigen, een beschrijving van wat hun idee voor toepasbaarheid in Nederland inhoudt. 

Ephrem Daniel 
Proefschrift ‘Improving respectful maternity care in Ethiopia’ 

Ephrem schrijft: 'The problem of mistreatment of women affects not only low and middle-income countries, it also creates a significant challenge for women in high-income countries including the Netherlands. This study measured a tool to assess women's perspective of respectful maternity care in Ethiopia; a similar approach can be followed to validate the use of the tool in selected segments of the Dutch community.'

Susan Ontiri
Proefschrift ‘Improving access to quality family planning services in Kenya by addressing contraceptive discontinuation’

Maarten Jansen
Proefschrift ‘Priority setting for universal health coverage. The use of evidence-informed deliberative processes to support health benefit package design’

Maarten schrijft: 'Diverse landen zijn bezig de samenstelling van hun basispakket aan (gezondheids)zorgvoorzieningen te ontwerpen of te heroverwegen, teneinde universal health coverage te bevorderen. Dit proefschrift weerspiegelt de methodologische ontwikkeling van evidence-informed deliberatieve processen (EDP's) en analyseert de implementatie en evaluatie van EDP’s in een aantal landen. In Nederland verscheen recent het rapport Kiezen voor houdbare zorg - Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarin wordt gepleit voor "weloverwogen, heldere en soms scherpe keuzes in het belang van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg en van brede gezondheidswinst." Het in het kader van mijn proefschrift georganiseerde Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’ wordt in het rapport aangehaald als voorbeeld om inspraak van 'gewone burgers' over de samenstelling van hun basispakket mogelijk te maken. Men raadt aan een dergelijk initiatief in te bedden binnen het brede zorgpakketbeheer in Nederland, zoals bij de Britse pakketbeheerder NICE gebeurt in de vorm van Citizens’ Councils. Mijn proefschrift levert de bouwstenen aan voor die inbedding in de Nederlandse praktijk.'

Yadira Roggeveen
Proefschrift ‘Innovative partnerships for safe motherhood. Participation and transdisciplinary collaboration as tools towards increasing skilled birth attendance’ 

Yadira licht toe: 'In mijn proefschrift beschrijf ik hoe participatie, innovatie en samenwerking in de verloskundige zorgketen maternale uitkomsten kunnen verbeteren: globaal en lokaal. Hierin staan de vrouw en haar zorgverlener centraal in het co-creëren van contextspecifieke oplossingen. Ook in Nederland zijn er vrouwen, waaronder zij met een migratie-achtergrond of zij levend in armoede, die achterblijven in maternale en perinatale uitkomsten. Ik wil lessen uit mijn proefschrift delen met de Nederlandse onderzoeks-, zorg- en beleidsgroepen die zich hiermee bezighouden en zo bijdragen aan het verbeteren van gezondheid van deze vrouwen.'

Matthijs Botman | Eva Alkemade
Proefschrift ‘Beyond short-term surgical missions. On the role of surgeons from high-income settings to help improve surgical care in resource-limited settings’

Eva Alkemade is masterstudent geneeskunde. Ze wil er, aan de hand van het onderzoek van Matthijs Botman en samen met het training- en educatieteam van het platform Global Surgery Amsterdam, voor zorgen dat onderwijs over global surgery een vast plek krijgt in geneeskunde opleidingen in Nederland. Eva schrijft: 'Zo’n vijf miljard mensen op de wereld hebben geen toegang tot chirurgische zorg. Hoe kan het dan dat de gemiddelde medisch student van alles weet over HIV, malaria en TB, maar niet weet dat de ziektelast van het tekort aan chirurgische zorg groter is dan alle drie deze aandoeningen bij elkaar? Dit lijkt aanleiding genoeg om meer tijd en energie te stoppen in internationalisering van bachelor en masteronderwijs. Immers, een medisch professional in spé die geen weet heeft van Global Surgery, kan zich niet inzetten voor gelijkheid van de internationale gezondheidszorg.'

Lekha Rathod
Scriptie ‘Continuity of care for chronic conditions in a fragile setting — refugee camps in Greece and experiences of healthcare workers in these refugee camps’

Lekha schrijft: 'The thesis explores continuity of care in a refugee camp in Greece with a qualitative research on exploring healthcare workers' experiences. The findings and recommendations focus on improving continuity of care by providing tools to the system, namely ensuring inter-cultural communication by incorporating cultural mediators and ensuring access to the same primary care provider over time. The findings may be applicable to refugees in the Netherlands who originate from the same countries the research focuses on.'

Camille Lassalle
Scriptie ‘Perceptions on community-based surveillance regarding zoonotic diseases in the Netherlands’

Camille's begeleider schrijft: 'Her thesis research provides valuable insights into the perspectives of key stakeholders relevant to (community-based) zoonotic disease surveillance in the Netherlands. This includes insights into the perceived challenges and opportunities with regard to community-based zoonotic disease surveillance. I believe that her thesis offers rich qualitative findings that can inform the development of community-based zoonotic disease surveillance in the Netherlands. Given the importance of zoonotic diseases both globally, and in the Netherlands, these insights are directly relevant to the Dutch health system.'  

Tariro Mantsebo

Scriptie ‘Addressing the menstrual health and hygiene needs of girls and young women in Zimbabwe’

Tariro schrijft: 'Based on my master's thesis that focused on addressing the menstrual health and hygiene needs of adolescent girls and young women in Zimbabwe, my idea is an increase in health education and awareness regarding menstrual health and hygiene for the youth and the general public in the Netherlands. Menstrual health is often poorly understood and shrouded in taboo. It is important that there is healthy dialogue and access to accurate, evidence-based information for the public to understand more about it. This is important not only for health institutions but also schools, workplaces and communities to reduce the stigma and shame that young people may sometimes feel surrounding their menses. Additionally, menstrual hygiene supplies are essential resources that need to be made freely accessible, particularly for vulnerable communities such as low-income households, refugee/asylum communities and homeless people.'

Julia Minnema
Scriptie ‘Impact of the COVID-19 pandemic on the intensity of health services use of older patients in Swiss general practice’

Elena Soldati
Scriptie ‘Perspectives of pregnant asylum-seeking women on implementation of a screening tool for anxiety, depression and PTSD’

Elena schrijft: 'Without early screening and treatment, symptoms of perinatal mental health disorders can drag on for years and cause poor perinatal outcomes. The current Dutch guidelines for midwives concerning asylum seeking women do not specify which method is most suitable to use to detect PTSD, anxiety disorder and depression within this population. In this study, a mental health screening test, the Refugee Health Screener 15, was deemed suitable and acceptable by pregnant asylum seekers. With further research on its sustainability and validity, this screening tool could be implemented in the routine care for underserved pregnant populations such as asylum seekers, refugees and other vulnerable women in the Netherlands.'

Amanda Durkin
Scriptie ‘The role of intestinal parasite infection in child undernutrition and (change in) body fat in Mozambique’

Winne van Woerden
Scriptie ‘Living well on a finite planet - rethinking healthcare at the end of growth. An explorative case study of commoning practices in the realm of health care at citizens' initiatives in the Netherlands’

Winne schrijft: 'De ethiek en praktijk van de zorgcommons staat haaks op de op groei-gerichte normaliteit van onze conventionele economie
en samenleving. Een zorg-gecentreerde degrowth transformatie vereist dan ook vergaande beleidsmaatregelen en politieke moed, vanuit een integrale en ecologie-gecentreerde blik geïnspireerd op het 'planetaire gezondheid'-denken.
Dergelijke beleidsstappen zullen de lokale, laagdrempelige, wijk-georiënteerde zorgpraktijken die plaatsvinden in het commons domein moeten versterken en ondersteunen. Beleidsaanbevelingen voor de Nederlandse politiek omvatten o.a. de invoering van een universeel zorginkomen en een korte werkweek (ookwel een care income), lokale gemeenschapsvaluta's (ookwel community currencies), het opzetten van Publiek-Collectieve Partnerschappen (afgeleid van de bekende Publiek-Private Partnerschappen) en de vervanging van het BBP voor een alomvattende welvaartsindex. Zorgzame gemeenschapspraktijken zijn een fundamentele schakel voor het bewerkstellingen van de sociaal-ecologische transitie zodat iedereen overal ter wereld een goed leven kan leiden binnen planetaire grenzen. Het is aan de Nederlandse politiek om ze als zodanig te erkennen en te doen floreren.'

Merel van der Stelt
Scriptie ‘Low-cost 3D-printed transtibial prosthetic sockets in a rural area of Sierra Leone’

Merel schrijft over haar idee voor toepasbaarheid in Nederland: 'In geen van de momenteel gebruikte workflows worden transtibiale protheses op een gestandaardiseerde wijze ontworpen. Dit maakt dat de koker zeer afhankelijk is van de orthopedisch instrumentmaker/technoloog en zijn vaardigheden. Wij verwachten dat met behulp van het digitaliseren van het productieproces protheses consistenter en sneller geproduceerd kunnen worden.'


Isabelle Tiggelaar
Scriptie ‘Are Dutch physicians in global health and tropical medicine adequately trained for their work in a low resource setting: a qualitative study’

Hasan Özcan en Loes Overeem
Scriptie ‘Competency development of Dutch medical doctors global health’

Hasan en Loes schrijven: 'Na hun opleiding en ervaringen in het buitenland keren AIGT (artsen internationale gezondheidzorg en tropische geneeskunde) vaak terug naar Nederland, waarna ze gaan werken in de Nederlandse gezondheidszorg. De competenties die zij hebben ontwikkeld, zouden een toegevoegde waarde kunnen hebben in Nederland, maar er is weinig bekend omtrent deze competenties. Kennis van deze competenties zou mogelijkheden kunnen creëren deze artsen effectiever in te zetten. De inzet van AIGT tijdens de huidige coronapandemie, vanwege o.a. de ervaring met epidemieën in het buitenland, biedt een perspectief op de mogelijkheden.'

 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier onze privacyverklaring

 

Blijf op de hoogte via e-mail!


Beveiligingscode Beveiligingscode