Georganiseerde activiteiten

 
ecftmih2023-dag-4-226

Activiteiten (mede) door KCGH 

 

Elk jaar helpt het KCGH verschillende activiteiten organiseren. Een groot deel hiervan zijn werkgroepactiviteiten, waarbij we op verschillende fronten NVTG-werkgroepen helpen om hun doelen te realiseren, zoals het geven van webinars of organiseren van symposia. Daarnaast organiseren we ook losstaande evenementen, zoals het Dutch Global Health Film Festival, de Global Health Dag en het Europese Congres omtrent Global Health in 2023. Van belang is dat het verspreiden van Global Health kennis centraal staat. 

 

Een indruk van activiteiten die we in het verleden (mede) hebben georganiseerd: 

 

Algemene activiteiten

Transformative Change & Leadership Course

 

 • Date: March 28, April 4, 11, 18, and May 9 tlc

KCGH is verheugd terug te kijken op het succes van de cursus Transformative Change and Leadership #2023, die vijf sessies besloeg. Deze uitgebreide cursus bood deelnemers een diepgaande verkenning van verschillende facetten van transformative change.

Gedurende de sessies namen deelnemers deel aan discussies over effectieve pleitbezorgingsstrategieën, ontwikkeling van een theory of change, stakeholder mapping en implementatieplanning. De cursus voorzag hen van praktische tools en kaders die essentieel zijn voor het navigeren door de complexiteit van transformative change.

Opmerkelijke workshopactiviteiten omvatten een casestudy-analyse van succesvolle samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg tussen AMREF en Philipps, waarbij cruciale factoren voor samenwerkingssucces werden onthuld. Lindy van Vliet begeleidde deelnemers bij stakeholderanalyses voor transformative change via gezondheidspleitbezorging. Elke sessie bevatte ook een segment "inspiratie-45", met vooraanstaande sprekers zoals Rebecca Gomperts, die expertise deelden over telemedicine en zelfbeheerde abortus.

Speciale dank gaat uit naar de gepassioneerde workshopleiders en inspirerende sprekers die hebben bijgedragen aan de dynamische leeromgeving. De diverse perspectieven van cursusdeelnemers hebben de leergemeenschap verrijkt en een levendige sfeer bevorderd voor collectieve groei en samenwerking.

Terwijl deelnemers beginnen met het toepassen van hun verworven kennis, anticiperen we op positieve bijdragen aan het creëren van een betere toekomst. Het succes van de Transformative Change & Leadership Course van dit jaar benadrukt de waarde ervan voor degenen die gepassioneerd zijn over het bevorderen van positieve verandering. De cursus keert terug in 2024! We moedigen professionals aan om te investeren in hun ontwikkeling en deel uit te maken van een netwerk van veranderaars die zich inzetten voor het vormgeven van een helderdere wereld! Bekijk hier meer details over de cursus.

 
Dutch Global Health Film Festival: Editie 2023

 

 • Datum: 3 april, Utrecht & 26 april, Maastricht whatsapp-image-2023-04-03-at-22-53-48

De zesde editie van het festival toonde boeiende films die inzicht gaven in urgente global health kwesties.

Twee indrukwekkende documentaires werdenvertoond. "The Erie Situation" (2021), geregisseerd door David Ruck, onderzocht de uitdagingen waarmee Toledo, Ohio, te maken kreeg tijdens een bloei van giftige algen. Deze crisis onthulde de kwetsbaarheid van zoetwaterbronnen wereldwijd. De tweede film, "The New Boats" (2022), geregisseerd door Lansana Mansaray, ging in op de gevolgen van internationale geïndustrialiseerde visserij in West-Afrikaanse wateren, met name in Sierra Leone. Na de vertoningen volgde een boeiend panelgesprek onder leiding van Babah Terawally, Jeffrie Quarsie en Elena Alam, waarin werd ingegaan op de raakvlakken tussen gezondheid, klimaatverandering en globale perspectieven.

Het Dutch Global Health Film Festival bleek wederom een inzichtelijk en boeiend platform te zijn, waarbij discussies over dringende global health uitdagingen werden gestimuleerd door impactvolle documentaires en een breder publiek werd aangesproken. In 2024 keert het filmfestival terug! Houd de website van het filmfestival in de gaten.

 
Decolonising Global Health Sessies

 

 • Datum: 14 & 28 maart '23pxl-20230314-184641518-1-2400x1700

In samenwerking met het KIT Royal Tropical Institute organiseerde het Kenniscentrum Global Health (KCGH) de "Decolonising Global Health Sessions". Dit evenement omvatte een presentatie van Tamman Aloudat, voorzitter van Médecins Sans Frontières, en een workshop gericht op positionering, epistemische rechtvaardigheid en kritisch bewustzijn.

In het licht van recente ervaringen met COVID-19 werd de urgentie van het dekoloniseren van mondiale gezondheid belicht. Aloudat onthulde hoe de ongelijke verdeling van vaccins wereldwijd structuren blootlegde die geworteld zijn in het kolonialisme. Er werd benadrukt dat de huidige staat van de global health een product is van zijn koloniale geschiedenis, waarbij onderdrukkende structuren nog steeds de ongelijkheden in global health van vandaag vormen.

Aloudat schetste een somber beeld van toekomstige uitdagingen en wees op de ontoereikendheid van het huidige mondiale gezondheidssysteem om aanstaande toenames in honger, ontheemding en conflict aan te pakken.

Deelnemers werden aangemoedigd om een emancipatoire ruimte te creëren, waarin degenen die bediend worden in de global een stem krijgen. De workshop van het KIT bevorderde kritisch bewustzijn door groepsoefeningen, wat reflectie stimuleerde over makers van onderzoeksrichtlijnen, voortgezette verhalen en persoonlijke rollen in de mondiale gezondheid.

Dit evenement wierp niet alleen licht op de noodzaak om global health te dekoloniseren, maar bracht deelnemers ook concrete inzichten, in lijn met de toewijding van KCGH om urgente global health kwesties aan te pakken.

 
Global Health Dag & ALV NTVG

 

 • Datum: 1 juni

Samen met de NVTG hebben we een inzichtelijk evenement georganiseerd met als thema "Voorbij de buzzwords: Praktijk maken van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit." Deelnemers kwamen samen voor een dynamisch programma gericht op het bevorderen van betekenisvolle gesprekken en praktische strategieën op deze belangrijke gebieden.

Programma highlights: Lezing van Gidado Mustapha, Uitvoerend Directeur KNCV Tuberculosefonds: Gidado Mustapha, de Uitvoerend Directeur van het KNCV Tuberculosefonds, hield een inzichtelijke lezing en deelde waardevolle perspectieven over de praktische implementatie van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

Dialoog: Een interactieve dialoogsessie bood een platform voor deelnemers om ervaringen, inzichten en uitdagingen te delen met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in hun respectievelijke vakgebieden.

Presentatie Roadmap NVTG: Het evenement omvatte de presentatie van de roadmap van de NVTG. Deze roadmap sluit aan bij het 5-jarenplan dat in 2022 is gepresenteerd. Het beschrijft de drie thema's waar de NVTG zich aan committeert, met concrete acties en activiteiten geformuleerd en in de tijd uitgezet.

Algemene Vergadering NVTG: Het programma werd afgesloten met een algemene vergadering van de NVTG, waar belangrijke discussies en beslissingen werden genomen om diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit binnen de organisatie verder te bevorderen.

Dit evenement diende als een cruciale stap in de richting van het omzetten van deze principes in concrete praktijken en benadrukte het belang van het integreren van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit als integrale onderdelen van professionele inspanningen.

 
Sparking green movement in the funding landscape - Green Labs NL

 

 • Datum: 21 september1694459382070-2

In 2023 ondersteunde KCGH de organisatie Green Labs NL bij het organiseren van een belanghebbendenoverleg over het financieringslandschap, met de cruciale vraag hoe deze 'groener' kan worden gemaakt. Het doel was om kennisdeling en discussies op gang te brengen met vertegenwoordigers van Nederlandse wetenschapsfinancieringsorganisaties, met als doel de ondersteuning te verbeteren en de overgang naar duurzame wetenschappelijke praktijken te bevorderen.

"Sparking Green Movement in the Funding landscape" bracht 20 stakeholders samen om kennisdeling en discussies te bevorderen tussen vertegenwoordigers van Nederlandse wetenschapsfinancieringsorganisaties. Het doel was om de ondersteuning te verbeteren en de overgang naar duurzame wetenschappelijke praktijken te vergemakkelijken.

Dit evenement zette een discussie in gang met als doel steun te krijgen van Nederlandse financieringsorganisaties om de overgang naar een duurzame wetenschappelijke toekomst te bevorderen. Veel van de deelnemende organisaties waren financiers van gezondheidsonderzoek, wat aansluit bij het bredere Nederlandse initiatief naar een duurzamer gezondheidszorgsysteem.

 
Het Groene Zorg Festival - De Groene Zorg Alliantie

 

 • Datum: 23 septembergzf-230923-alyssa-van-heyst-photography-92-2048x1426

In 2023 organiseerde de Groene Zorg Alliantie, met ondersteuning van KCGH, voor de tweede keer haar festival, wat een verrijkende ervaring bood voor alle aanwezigen. Het evenement had boeiende sprekers, praktische workshops, netwerkmogelijkheden, muziek, comedy en heerlijke duurzame catering.

Gerenommeerde sprekers zoals Marcel Levi, Wanda de Kanter en Michelle van Tongerloo sierden het podium en droegen waardevolle inzichten bij aan de dag. Gedurende het evenement hadden deelnemers de kans om deel te nemen aan praktische workshops, die onderwerpen behandelden zoals effectieve communicatie en het meten van milieueffecten. Het festival bood ook een feest voor de zintuigen met duurzame catering, live muziek, stand-up comedy en artistieke displays.

Toegankelijk voor iedereen verbonden met de gezondheidszorgsector, van zorgprofessionals tot ondersteunend personeel, van leidinggevenden tot stagiaires, bood het festival een platform voor netwerken en samenwerking. Aan het einde van de dag verlieten alle aanwezigen met een schat aan nieuwe connecties en het empowerende geloof dat positieve verandering haalbaar is in de gezondheidszorgsector.

 
Het Grote Coherentiedebat

 

 • Datum: 8 december '23debate-poster-updated-english

In samenwerking met Vice Versa ontvouwde Het Grote Coherentiedebat zich in Dudok, Den Haag, voor de tweede editie. De focus lag op de aanpak van Nederland ten aanzien van coherentiebeleid in de komende jaren, waarbij specifiek aandacht werd besteed aan vaccins en wereldwijde gezondheidsongelijkheden.

In de nasleep van de COVID-19-crisis belichtte het evenement de scherpe wereldwijde verschillen in toegang tot gezondheidszorg. Het aanpakken van vaccin- en wereldwijde gezondheidsongelijkheden was een primaire zorg, in lijn met het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling dat op 25 november 2022 werd uiteengezet.

Tegelijkertijd benadrukte de Nederlandse Strategie voor Global Health het commitment van Nederland om wereldwijde toegang tot vaccins en medicijnen te bevorderen. Het debat verbreedde zijn scope om bredere discussies te omvatten over systeemverandering en toegang tot medicijnen, met als doel een oplossingsgerichte en inzichtelijke bijeenkomst te zijn.

Onder leiding van Kido Koenig, bracht het debat sprekers uit Nederland en LMICs samen. Belangrijke vragen die tijdens het evenement werden onderzocht, omvatten het vertalen van principes als 'rechtvaardigheid' en 'niemand achterlaten' naar praktische acties, het identificeren van concrete bijdragen van Nederland, en het begrijpen van lopende initiatieven in LMICs met betrekking tot geneesmiddelenontwikkeling en productie.

Het debat diende als een platform voor constructieve dialoog, waarbij de nadruk lag op wereldwijde solidariteit en gezamenlijke inspanningen om de uitdagingen van gezondheidsongelijkheden op wereldschaal aan te pakken.

 

Werkgroepactiviteiten

Symposium: Safe Motherhood: Migration and Pregnancy

 

 • Werkgroep: Medicine on the Movesymposium2
 • Datum: 18 februari '23

Gefaciliteerd door KCGH, organiseerden Medicine on the Move, het Global Health Hub Groningen (GHHG) en de Global Health Unit van het UMCG het symposium "Veilige Moederschap: Migratie en Zwangerschap" in Groningen. Dit gezamenlijke evenement, bijgewoond door 41 deelnemers, onderzocht de uitdagingen waarmee zwangere vrouwen met een vluchtelingenachtergrond worden geconfronteerd.

Met opmerkelijke sprekers, waaronder B. Ansari, een volksgezondheidsdeskundige en gynaecoloog, behandelde het symposium de unieke zorgervaringen van ontheemde bevolkingsgroepen tijdens de peripartumperiode. Het evenement had tot doel het bewustzijn te vergroten en de dialoog te bevorderen over de complexiteiten rondom zwangerschapszorg voor vluchtelingenvrouwen, waarbij de extra obstakels die ze tegenkomen werden erkend.

Door discussies te faciliteren en deskundige inzichten te delen, droeg het symposium bij aan een dieper begrip van de kwesties rond veilig moederschap in de context van migratie. De opname van het evenement is hier beschikbaar, zodat degenen die het hebben gemist toegang hebben tot waardevolle informatie. Deze succesvolle samenwerking onderstreept de toewijding van KCGH aan het aanpakken van kritieke mondiale gezondheidskwesties en het bevorderen van inclusiviteit en kennisuitwisseling binnen de gezondheidsgemeenschap.

Het symposium is hier terug te kijken. 

 
Symposium: Maternal Mortality and Morbidity - Local and Global Perspectives

 

 • Datum: 19 april
 • Werkgroep: International Safe Motherhood & Reproductive Health6e22b235-f165-42a1-904c-64fe5d1719e9

Het symposium 'Maternal Mortality en Morbidity: Lokale en Globale Perspectieven' diende als een viering van de promoties van Steffie Heemelaar (Universiteit Leiden) en Anke Heitkamp (Amsterdam UMC, VU Universiteit en Universiteit Stellenbosch). Gepassioneerde experts van verschillende instituten deelden de nieuwste inzichten over surveillancemechanismen en respons op maternale gezondheid.

Het evenement vond plaats met 90 live aanwezigen en 80 online deelnemers. De lijst van sprekers omvatte Anke Heitkamp, Steffie Heemelaar, Shonag Mackenzie, Hannah Sebitloane, Gerhard Theron, Rebecca Painter, Salome Maswime, Jos van Roosmalen en Tuwilika Endjala.

Het symposium had tot doel kennisuitwisseling te bevorderen tussen experts uit Zuid-Afrika, Namibië en Nederland over het monitoren en verbeteren van moederzorg. In panelgesprekken werden verschillende benaderingen onderzocht om maternale uitkomsten te verbeteren, wat waardevolle inzichten bood voor het publiek.

Het hybride symposium bood een platform voor experts en deelnemers om bij te dragen aan het cruciale gesprek over maternale gezondheid, waarbij een samenwerkingsaanpak werd gestimuleerd om wereldwijd deze belangrijke zorg te bevorderen.

 
Webinarserie Inclusieve Huisartsgeneeskunde

 

 • Werkgroep: Huisartsgeneeskunde & internationale gezondheidszorg (WHIG) 
 • Data: August 31 - November 2d71df1e5-c371-4424-b00a-196f6b63c993

De gezondheidszorg voor bepaalde gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving is suboptimaal. Om dit aan te pakken, werden een reeks hybride webinars georganiseerd om de focus te leggen op het verbeteren van de gezondheidszorg voor deze groepen. De webinars brachten experts samen om gezondheidsproblemen te bespreken en mogelijke oplossingen of verbeteringen voor de algemene en specialistische zorg in Nederland.

In samenwerking met het Kenniscentrum Global Health (KCGH) organiseerde WHIG een reeks van vier webinars gericht op het bevorderen van inclusieve huisartspraktijken. Elk webinar, live gehouden in Amsterdam en virtueel, had een panel van internationale sprekers die verschillende onderwerpen bespraken:

 1. Zorg voor vluchtelingen/ondocumenteerden in Nederland
 2. Gemeenschapsgerichte eerstelijnszorg
 3. Tropische infectieziekten in Nederland
 4. Dermatologie bij een donkere huid

Deze drukbezochte webinars, met meer dan 100 deelnemers per sessie, faciliteerden discussies over inclusieve gezondheidspraktijken. De opgenomen sessies zijn beschikbaar voor bekijken op de KCGH website, waardoor er breder toegang is tot de waardevolle inzichten die tijdens deze webinars zijn gedeeld.

 
Webinarserie Zorg Voor Klimaat

 

 • Werkgroep: Zorg voor Klimaat1693211189753
 • Data: September 4 - December 12

Zorg voor Klimaat organiseert jaarlijks een webinarreeks om informatie te verspreiden over Planetary Health. Voortbouwend op de basis die in 2021 is gelegd, lag de focus van dit jaar op biodiversiteit en gezondheid, medicatie, infectiepreventie en kindergezondheid. Het doel was om cruciale informatie te verstrekken aan zorgprofessionals over duurzaamheid, infectiepreventie/medicatie, klimaat en kindergeneeskunde.

Deze boeiende sessies hadden tot doel waardevolle informatie te bieden aan zorgprofessionals over onderwerpen die verband houden met Planetaire Gezondheid. In 2023 werden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Biodiversiteit en Gezondheid - Het verkennen van de onderlinge verbindingen tussen biodiversiteit en menselijke gezondheid.
 2. Infectiepreventie en Duurzaamheid - Bespreken van duurzame praktijken in infectiepreventie.
 3. Medicatie en Duurzaamheid - Onderzoeken van de impact van medicatie op het milieu en duurzame alternatieven.
 4. Kindergeneeskunde en Klimaatverandering - Het behandelen van de intersectie van kindergezondheid en klimaatverandering.

Elk webinar trok een aanzienlijk publiek, met 80 tot 115 deelnemers per sessie. De serie behandelde verschillende thema's op het gebied van Planetary Health, waarbij informatie werd verstrekt over duurzaamheid, infectiepreventie, medicatie, klimaat en kindergeneeskunde. Opnames van alle webinars zijn beschikbaar voor geïnteresseerden door een e-mail te sturen naar ofni.[antispam].@zorgvoorklimaat.nl, waardoor toegankelijkheid wordt geboden voor degenen die deze informatieve sessies willen inhalen.

 

ECTMIH2023 & side events 

NVTG en KCGH hebben nauw samengewerkt met UMC Utrecht en FESTMIH aan
de totstandkoming van de 13e editie van de European Conference on Global Health (ECTMIH2023): Het vormgeven van de toekomst van rechtvaardige en duurzame planetair gezondheid. Het was echter niet alleen de conferentie; ook de ECTMIH Academy en bepaalde nevenevenementen werden door KCGH georganiseerd.

ecftmih2023-utrecht-3
Het Europese Congres omtrent Global Health (ECTMIH2023)

 

 • Data: 20-23 novemberecftmih2023-utrecht-2

Zoals eerder gezegd, omvatte het grootste georganiseerde evenement van het jaar de European Conference on Global Health (ECTMIH2023), eind november. Met meer dan honderd sessies, verdeeld over 2 locaties in het hart van Utrecht, zijn we dieper ingegaan op de wetenschap rond planetaire en mondiale gezondheid met meer dan 1.500 deelnemers. We gingen verder dan het wetenschappelijke programma, met inbegrip van kunst, muziek en meer, om niet alleen onze geesten maar ook onze harten en lichamen te activeren.

We willen nogmaals onze gewaardeerde sprekers, toegewijde voorzitters, zorgvuldige organisatoren en alle vrijwilligers en deelnemers bedanken die hebben bijgedragen aan het succes van dit evenement!

Heb je ECTMIH2023 gemist?

Geen zorgen! De sessies uit de grote zaal zijn opgenomen. Je kunt deze vinden via het YouTube-kanaal van KCGH.

Zien we je bij ECTMIH2025? Blijf in contact met ons via FESTMIH, NVTG, Kenniscentrum Global Health (KCGH), en UMC Utrecht, en alle andere partners. We kijken ernaar uit om je weer te ontmoeten tijdens ECTMIH2025 in Hamburg, Duitsland: 29 september - 2 oktober 2025.

Naast de conferentie was KCGH betrokken bij de organisatie van verschillende evenementen die plaatsvonden naast ECTMIH2023.

 
ECTMIH Academy - wetenschapscommunicatie webinars

 

 • Data: October 17-19 liesbeth-smit-workshop-impact-wetenschapscommunicatie-the-online-scientist

In afwachting van ECTMIH werden drie webinars georganiseerd om de wetenschappelijke communicatievaardigheden van deelnemers te verbeteren. Deze workshops boden een onschatbare gelegenheid voor ECTMIH-deelnemers om hun vaardigheden in het effectief presenteren van wetenschappelijke informatie te verfijnen. De webinars werden gegeven door Liesbeth Smit en Stephan van Duin.

Workshop 1: Ontwerp Betere Posterpresentaties: Leer de kunst van het maken van aandacht grijpende posterpresentaties. Deze workshop begeleidde deelnemers bij het gebruik van ontwerpprincipes om de helderheid van de boodschap en visuele aantrekkingskracht te verbeteren. Voorbeelden van zowel uitstekend als minder goed wetenschappelijk ontwerp werden verkend, waarbij deelnemers leerden duidelijke lay-outs te maken en effectief gebruik te maken van kleuren, lettertypen, pictogrammen, afbeeldingen en grafieken.

Workshop 2: Maak Boeiende Presentatieslides: Transformeer opsommingstekens tot boeiende slides die het publiek betrokken houden. Deze sessie bood inzichten in het efficiënt structureren van slides, het vinden van afbeeldingen en pictogrammen, en het gebruik van Slide Master om de creatie van presentaties te stroomlijnen.

Workshop 3: Schrijf een Pitch die Bij je Poster Past: Erkennend dat een posterpresentatie zowel visueel als verbaal is, richtte deze workshop zich op het maken van een beknopte pitch om tijdens posterbezoeken of interacties effectief de kernpunten over te brengen. Deelnemers leerden snel de aandacht van hun publiek te grijpen en een overtuigende boodschap over te brengen.

 
ECTMIH Academy Day

 

 • Datum: 19 novemberlogoectmih2023-congress-academy

De eerste ECTMIH Academy vond plaats op 19 november 2023 en bood een volledig dagprogramma vol inspiratie van prominente sprekers. Gehouden vlak voor het ECTMIH 2023 Congres, vond de Academy plaats in de Social Impact Factory in Utrecht, aangevuld met verschillende locaties in de stad.

Toegankelijk voor iedereen verwelkomde de ECTMIH Academy zowel ECTMIH-deelnemers als personen die het congres niet bijwoonden. Het programma was samengesteld om academische, professionele en creatieve vaardigheden te vernieuwen en verfijnen. Opmerkelijke sessies omvatten inzichten van Seye Abimbola, hoofdredacteur van BMJ Global Health, die waardevol advies gaf over publiceren. Daarnaast deelde Chidiebere Ibe, een keynote spreker op het congres, expertise in het ontwerpen van eigentijdse illustraties voor global health.

Een speciale pre-conferentie workshopserie was gericht op early to mid-career onderzoekers en andere global health professionals. Met 28 workshops behandelde het programma uiteenlopende onderwerpen, zoals het navigeren door het publicatielandschap te midden van de zich ontwikkelende global health discussies, hedendaagse benaderingen om betrokken te zijn bij global health, de kunst van storytelling voor bredere publieksbereik, en discussies over donuteconomie. De Academy bood een uniek platform voor vaardigheidsontwikkeling, netwerken en kennisuitwisseling.

 
Speciale ECTMIH Academy Workshop: Photovoice

 

 • Datum: 20 november 

Deze speciale workshop bestond uit twee delen. Allereerst was er een online, asynchroon segment dat deelnemers voorzag van de basis en voorbereiding die nodig waren vóór de face-to-face workshop van 20 november. De onderzoeksvraag richtte zich op "Planetary health." Het tweede deel vond plaats bij de Green Offices van de Universiteit Utrecht op maandag 20 november. Tijdens deze face-to-face sessie verdiepten deelnemers zich in gegevensanalyse, selecteerden impactvolle foto's en vormden gezamenlijk hun onderzoek.

Onder leiding van Karijn Kakebeeke, een ervaren fotojournalist met een uniek perspectief, had de workshop tot doel academici en personen die geïnteresseerd zijn in het werken met moeilijk bereikbare en kwetsbare bevolkingsgroepen binnen het kader van Planetaire Gezondheid te versterken door middel van een nieuwe onderzoeksmethode: photovoice.

 
Filmvertoning: The Green City Life

 

 • Datum: 22 november1700813102655

De documentairevoorstelling van the Green City Life en het volgende paneldiscussie boden een inzichtelijke verkenning van de toekomst van steden, waarbij wordt ingegaan op de intersectie van stedelijk leven, natuur en gezondheid. Het evenement, gehouden bij Kinepolis, verwelkomde deelnemers voor een inspirerende avond met de documentaire "Green City Life" en boeiende discussies.

De documentaire belichtte innovatieve oplossingen voor gezondere stedelijke omgevingen en onderzocht concepten als herbebossing, stadslandbouw en het terugwinnen van bioafval. Na de vertoning nam het expertenpanel, samen met het publiek, deel aan een discussie en vraag-en-antwoordsessie.

Gemodereerd door Petra Hongell van het WHO Regionaal Bureau voor Europa, omvatte het panel experts zoals Professor Oscar Franco, Directeur van de Afdeling Global Public Health Bioethics aan de Universiteit Utrecht, Annemiek Lauwerijssen, Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Nederland), en Carlos Moreno, hoogleraar aan de Sorbonne Universiteit en de bedenker van het concept van de 15-minutenstad.

Het evenement, georganiseerd in samenwerking met het WHO Regionaal Bureau voor Europa, de Healthy Cities Network Conference, ECTMIH2023, en partners zoals de Gemeente Utrecht en het Dutch Global Health Film Festival, had als doel de cruciale vraag te behandelen van wat een stad gezond en duurzaam maakt. Met Engelse ondertitels voor de film en een discussie in het Engels bevorderde de avond kennisdeling en dialoog rond het creëren van groenere en gezondere steden voor iedereen.

 
Publieksdialogen (2x)

 

 • Datum: 21 novemberpublic-dialogue

Samen met de studentenorganisatie Van Hier Naar […], organiseerde KCGH twee openbare dialogen om de discussie buiten de muren van ECTMIH naar Utrecht uit te breiden. Samen met experts en het brede publiek doken we dieper in twee onderwerpen:

1) De rol van commerciële determinanten van gezondheid: In deze boeiende sessie werden deelnemers uitgenodigd om dieper in te gaan op de diepgaande impact van commerciële krachten op het wereldwijde welzijn. Geïntroduceerd door de WHO in maart 2023 verlichtte het concept van commerciële determinanten de verborgen krachten die van invloed zijn op de gezondheid, variërend van de marketing van ongezonde producten tot de invloed van farmaceutische giganten op gezondheidsbeleid. Het publieke gesprek had tot doel verschillende belangrijke doelstellingen te bereiken:

 • Bewustwording creëren: Het belichten van deze determinanten en hun complexe verbindingen met sociale, politieke en economische factoren.
 • Dialoog bevorderen: Het faciliteren van een broodnodig openbaar gesprek met belanghebbenden uit diverse sectoren.
 • Pleiten voor beleidsherkenning: Het benadrukken van het belang van het erkennen van commerciële determinanten in beleid ter bescherming van de volksgezondheid.

Gerenommeerde experts, waaronder Nicholas Freudenberg, Distinguished Professor of Public Health aan de City University of New York; Floor Haalboom, een medisch en milieuhistoricus; en Ankie van Wersch-Lenders, Managing Director/CEO van IMAGINE LEADER, brachten hun inzichten naar de discussie. Samen verkenden de deelnemers de complexe intersecties van handel, samenleving en gezondheid, waarbij ze waardevolle inzichten opdeden die bijdragen aan de gezamenlijke inspanning om een gezondere wereld voor iedereen te creëren. Het evenement illustreerde de kracht van geïnformeerde dialoog bij het aanpakken van uitdagingen op het snijvlak van gezondheid en handel.

2) De invloed van exposomen op de inwoners van Utrecht: publieksdialoog-heel-utrecht-gezond-poster-pdfIn een poging bruggen te slaan tussen het internationale publiek van ECTMIH2023 en de inwoners van Utrecht, ging deze openbare dialoog dieper in op de details van de provincie Utrecht. De sessie belichtte de aanhoudende gezondheidsverschillen binnen het welvarende Nederland en de vooruitstrevende stad Utrecht. Bij het aanspreken van het publiek erkende de dialoog dat, zelfs in een welvarend land, de gezondheidsresultaten van mensen aanzienlijk worden beïnvloed door factoren buiten individuele controle.

Belangrijke hoogtepunten van de discussie waren onder andere:

 • Gezondheidsverschillen: Het verkennen van de scherpe verschillen in levensverwachting en waargenomen gezondheid tussen buurten, waarbij werd benadrukt dat waar men wordt geboren diepgaand de kansen voor een gezond leven vormgeeft.
 • Determinanten van gezondheid: Het onderzoeken van de schadelijke rol van de omgeving bij het vormgeven van levenskansen en gezondheidsresultaten, waarbij vragen werden gesteld over het onrecht dat ingebed is in deze verschillen.
 • Kritieke factoren: Dieper ingaan op cruciale aspecten zoals de eerste 1000 dagen van het leven, het exposoom en de rol van etniciteit bij het bepalen van gezondheidstrajecten.

Het publiek ging in gesprek met gerenommeerde specialisten, waaronder Dr. Hafez Ismaili M’hamdi, medisch ethicus en lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, die inzichten deelde over de morele verantwoordelijkheden van ouders en de samenleving voor de gezondheid van toekomstige generaties; Prof. Dr. Kitty Bloemenkamp, hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie aan UMC Utrecht, die licht wierp op aspecten die verband houden met moeder- en kindergezondheid; en Dr. Mirthe Muilwijk, epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker bij Amsterdam UMC, gespecialiseerd in gezondheidsverschillen gekoppeld aan etniciteit.

 
 
 
 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier onze privacyverklaring

 

Blijf op de hoogte via e-mail!


Beveiligingscode Beveiligingscode