Werkgroepen

 

Werkgroepen 

De werkgroepen van de NVTG organiseren o.a. studiedagen, symposia en trainingen in binnen- en buitenland. U kunt meedoen (zowel leden als niet-leden van de NVTG) met een van de werkgroepen, neem dan contact met ze op. Hiervoor verwijzen we u graag naar het overzicht met contactgegevens op de NVTG website.

De werkgroepen kunnen bij KCGH ondersteuning aanvragen voor hun activiteiten. Hiervoor kunt u een account aanmaken, waarna u kunt inloggen op het besloten gedeelte. Op het besloten gedeelte staat het Aanvraagformulier Werkgroepen.

 

 

 

 

In 2021 en 2022 heeft KCGH met veel genoegen onderstaande activiteiten medemogelijk gemaakt

 
 
nsis

Eerste Malawi Surgical Oncology Summer School een succes!

Van 22 t/m 26 augustus vond de eerste Malawi Surgical Oncology Summer School plaats in Blantyre, Malawi, Gedurende deze week werden 28 chirurgen in opleiding via het COSECSA (The College of Surgeons of East, Central and Southern Africa) getraind,

Kanker is één van de volgende grote uitdagingen waar de gezondheidzorg in Sub-Sahara Afrika de komende decennia met te maken krijgt. Dit jaar nog publiceerde de Lancet Oncology Commission dat er een verdubbeling van het aantal doodsoorzaken als gevolg van een maligniteit zal plaatsvinden in de komende 10 jaar.

Het onderwijsprogramma van de summer school was een samenwerking tussen Malawiaanse en Nederlandse chirurgen (in opleiding). Gedurende de week werd in de vorm van colleges, discussiegroepen, groepsopdrachten en casuïstiek de theorie van de chirurgische oncologie aangeboden.

De deelnemers leerden dat niet alleen kennis maar vooral context ‘King’ is wanneer het gaat over preventie, screening, (chirurgische) behandeling en follow-up van oncologische ziektebeelden. Er waren discussies over o.a. over het implementeren borstkanker preventie campagnes en over de rol van chirurgie bij gebrek aan radiotherapie en beperkte follow-up.

Het was fantastisch om de motivatie en leergierigheid te zien en te beseffen dat al deze collega’s in de toekomst een verschil kunnen gaan maken. De eerste gesprekken om deze cursus volgend jaar opnieuw op te zetten zijn reeds gevoerd.

 Afrikaans gezegde: ‘If you think you are too small to make a difference, you haven't spent the night with a mosquito.'

Faculty: Uit Malawi: prof. E. Borgstein, dr. G. Chagaluka, dr. G. Chilinda, dr. A. Chitani, dr. T. Chokotho, prof. S. Kamiza, dr. L. Kaomba, dr. M. Kasumba, dr. L. Kayange, prof. J. Kumwenda, dr. Y. Limbe, dr. C. Mabedi. Dr. L. Masamba, dr. K. Mponda, dr. dr. W. Mulwafu, dr. P. Noah, dr. T. Kapalamula, dr. J. van Oosterhout. Uit Tanzania: dr. S.K. Nyagabona, dr. G. Sama. Uit Netherlands: prof. I. Borel Rinkes, prof. S. Kruijff, drs. P. Reemst, drs. E. Stortelder, dr. M. Rijken, drs. J. van Kesteren, drs. S. vd Vliet, drs. T. Gresnigt, drs. R. van Egmond, drs. G.J. Montagne, drs. R. Mousset, dr. J. Straatman, dr. A. Witkamp, dr. J. Hagendoorn. Uit VK: prof. E. Harrison.

 


medicine-on-the-move-afb

Symposium Medicine On The Move

Ashis Brahma heeft een introductie gegeven over de vluchtelingen en migrantencrisis in Europa en wereldwijd, en de respons van Europa op deze crisis.
De sprekers van Dokters van de wereld  (Paulien Tensen, Lucien Sànchez en Mohamed Moussa) hebben de situatie in Nederland voor ongedocumenteerde migranten uitgelicht: hoeveel het er zijn, wat voor zorg ze kunnen krijgen volgens de Nederlands wetgeving en wat soort belemmeringen en discriminatie deze groep tegenkomt in het zorg.
Daarnaast hebben ze uitgelicht wat de verschillende projecten van DVDW zijn en meerdere patiëntcasussen besproken. Daarnaast werd uitgelegd wat de rol van culturele mediators en tolken is binnen de zorg en waarom ze zo belangrijk zijn voor de zorg van deze doelgroep.
Tot slot heeft Nienke van Neer haar project in Aruba besproken: het starten van een NGO voor de zorg voor ongedocumenteerde migranten.
Op Aruba is 1 op 6 inwoner een ongedocumenteerde migrant, die weinig toegang heeft tot zorg. Daarom zal Nieke, in samenwerking met haar collega's en andere instellingen een NGO starten die met name gericht is op

preventieve zorg.

Een interessante discussiepunt aan het eind van het symposium was dat NGOs zoals DVDW migranten en vluchtelingen in Nederland leren hoe het zorgsysteem hier werkt zodat ze het beste de zorg die ze nodig hebben kunnen krijgen. Echter, artsen en zorgverleners krijgen tijdens de opleiding weinig of geen informatie over zorg voor deze doelgroepen en kunnen niet de juiste zorg leveren.
Het is ook van belang om zorgverleners in te lichten over wat de wetten en de rechten rondom de zorg van deze doelgroepen zijn.

Email: 7itadlos.e.[antispam].@gmail.com - Elena Soldati voorzitter


zorg-voor-klimaat-afb

Zorg voor Klimaat webinars

In de 2 uur durende webinars via zoom hebben we de verschillende onderwerpen vanuit meerdere perspectieven belicht.
Met in alle onderwerpen ook aandacht voor Global Health. Zo hebben we het in de webinar over plastic gehad over de impact van plastic op de gezondheid in bijvoorbeeld Azie. Tijdens de webinar transitie hebben we het gehad over hoe alle systemen met elkaar samenhangen en invloed op elkaar hebben. Bij onze laatste webinar over planetary health hebben het gehad over climate justice en hoe wij in Nederland onze verantwoordelijkheid moeten nemen tav klimaatverandering om andere gebieden in de wereld (mn Global South) te beschermen.

Kijk hier voor alle Zorg voor Klimaat webinars.

 


WHIG | Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg

whig-logo 2De WHIG bestaat voornamelijk uit huisartsen met werkervaring in het buitenland. Veel leden zijn AIGT (tropenarts) geweest en gebruiken die ervaring nog dagelijks als huisarts in Nederland. Onze leden beoefenen eerstelijnsgezondheidszorg met internationaal perspectief, met speciale aandacht voor sociaal kwetsbare groepen en diversiteit. KCGH helpt de WHIG bij projecten en symposia om deze ervaring en missie ook op bredere schaal te kunnen delen met andere zorgverleners in Nederland.

 

Website: www.whig.nl

E-mail: ofni.[antispam].@whig.nl


Medicine on the move

motm-logo-zwart-zonder-achtergrond-1Medicine on the move is een commissie van de Global Health Unit van het UMCG die tot doel heeft medisch bewustzijn te creëren over gezondheid en migratie door het organiseren van symposia, intracurriculaire lessen, workshops en andere maatschappelijke projecten.
We hopen zorgverleners te inspireren om meer over dit onderwerpen te leren en te onderzoeken om in de toekomst een meer inclusief gezondheidszorgsysteem te creëren.


Website: https://www.linkedin.com/company/medicine-on-the-move-motm/


IFHHRO | medical human rights network

ifhhro

IFHHRO | Medical Human Rights Network is een organisatie voor werkers in de gezondheidszorg, die zich ten doel stelt om kennis en bewustwording te vergroten over de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten. Inclusief het zogeheten Right to Health.

Het Right to Health werd voor het eerst vastgelegd in het Convenant over Economische, Sociale en Culturele rechten (CESCR) en werd later aangescherpt, waarbij enkele kernbegrippen zijn uitgewerkt waaraan overheden moeten voldoen: zorg moet beschikbaar, toegankelijk, cultureel acceptabel en van goede kwaliteit zijn. Daarnaast moet verantwoording worden afgelegd en patiëntparticipatie worden gerealiseerd.

Het valt ons al vele jaren op dat het concept Right to Health voor de gemiddelde klinisch werkende arts, verpleegkundige of paramedicus een weinig aansprekend en vooral juridisch concept is, maar dat bij nadere bespreking deze criteria heel goed herkend worden als basis voor goede zorg. Niet alleen in de Nederlandse situatie maar zeker ook in de internationale gezondheidszorg, waar de realiteit vaak nog ver afstaat van de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Wij voelden de toegevoegde waarde van een toegankelijk en compact instrument waarmee de klinisch werkende arts, verpleegkundige en paramedicus de eigen praktijk zou kunnen toetsen aan de criteria van het Right to Health. De eerste fase van dit onderzoek is met financiële ondersteuning van KCGH uitgevoerd in samenwerking met twee mensenrechtenjuristen. Als eerste stap hebben zij een uitgebreide websearch uitgevoerd, waaruit bleek dat het instrument dat wij in gedachten hadden nog niet bestond.

Een concept-instrument (‘toolkit’) is ontwikkeld waarin de kernbegrippen van het Right to Health zijn opgenomen, die op een schaal van 1 tot 7 (van ‘volkomen afwezig’ tot ‘volledig gerealiseerd’) kunnen worden beoordeeld. Het instrument is in principe in alle zorgsituaties bruikbaar, ook in de Nederlandse setting.

Wij zijn momenteel bezig met een gebruiksaanwijzing voor de gebruiker, waarin kort is opgenomen hoe en wanneer het instrument te gebruiken, welke opties er mogelijk zijn om met de resultaten van de inventarisatie op een veilige manier verder te gaan en welke relevante organisaties geraadpleegd kunnen worden.

De tweede fase van het onderzoek behelst het onderzoeken van de behoefte en/of vraag naar een dergelijke toolkit bij potentiële partnerorganisaties. Op dit ogenblik bereiden wij hiervoor gesprekken voor met internationale medische hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

Alle documenten die zijn afgerond zijn binnenkort te vinden op de IFHHRO-website.

 

Website: www.ifhhro.org

E-mail: ofni.[antispam].@ifhhro.org


Global Mental Health

Voor global health professionals is communicatie met anderstaligen een tweede natuur, zeker in de (geestelijke) gezondheidszorg. Om het belang van communicatie met anderstaligen ook hier onder de aandacht te brengen is er door de werkgroep Global Mental Health een praktische instructie video ontwikkeld. Deze video laat zien hoe u een consult met een tolk tot een goed einde brengt en is online gratis beschikbaar voor zorgverleners, onderwijskundigen, studenten en bestuurders.

Want alle hulpverleners in Nederland krijgen vroeg of laat te maken met zorgverlening aan mensen die geen Nederlands spreken en de inzet van een professionele tolk is daarom essentieel voor inclusieve en toegankelijke zorgverlening.

De instructievideo is tot stand gekomen dankzij een subsidie van Kennis Connectors Global Health (KCGH) en de inzet van KTV Kennisnet (o.l.v. Marijke Roelofsen) en Hanneke Bot (psychotherapeut en expert tolken in de gezondheidszorg).

De link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=SPwLYsVT4YM

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ofni.[antispam].@ktv-kennisnet.nl


Buddy Project - WKZ

wilhelmina-kinderziekenhuis

Het buddy project in het WKZ staat voor verbinding van ouders van kinderen met een specifieke aangeboren afwijking. Door de ouders aan elkaar te koppelen kunnen ze ervaringen delen, elkaar steunen en een luisterend oor bieden. Daarnaast kunnen meer ervaren ouders een bijzondere steun zijn voor ouders die net geconfronteerd zijn met een pasgeborene met een aangeboren afwijking, omdat zij dit traject pas zelf hebben doorlopen en een schat aan praktische ervaring bezitten hetgeen een zeer waardevol advies kan zijn voor ‘nieuwe  ouders’. Een advies dat geen hulpverlener zo goed zou kunnen geven. De verbinding tussen deze ouders komt tot stand door specifieke koppeling, die we digitaal kunnen faciliteren dankzij de steun van KCGH. De combinatie van E-health en maatschappelijke verbinding zoals binnen het Buddy project, werkt inspirerend voor alle betrokken zorgverleners in ons tertiair ziekenhuis”.

https://m.facebook.com/440976812644289/posts/6762590833816157/


Tropen Carrière Dag

De tropen carrière dag (TCD) is er om studenten en artsen te informeren en te inspireren. Het thema van dit jaar staat geheel in het teken van leiderschap 'who runs the world'. Met de TCD willen wij kennisuitwisseling bevorderen. De opgebouwde kennis en ervaringen uit de tropen kunnen gedeeld worden met collegea en studenten binnen Nederland en daarbuiten. 

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Belangrijke ontwikkelingen die ons aan het denken hebben gezet waren de COVID-19 pandemie en de aanhoudende vluchtelingencrisis. Op het nieuws is te zien dat er in vele gevallen noodhulp ingezet wordt. Maar hoe wordt een dergelijke missie opgestart en wie neemt hierin de leiding?

Niet alleen in tijden van een humanitaire crisis is er iemand die de leiding neemt; leiderschap zie je overal. In de zorg dienen we ook de leiding te nemen in de ontwikkelingen rondom de klimaatverandering. Er is een opwaartse druk naar verduurzaming op alle fronten in de samenleving. Hoe kan de zorg hiermee omgaan en hoe wordt dit geleid?

Als toekomstige AIGTer (Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde) – voorheen tropenarts - streven wij naar kennisuitwisseling en langdurige samenwerkingen om ervoor te zorgen dat wereldwijd meer mensen toegang krijgen tot noodzakelijke zorg. Maar hoe zorg je nou voor gelijkwaardige samenwerkingen binnen de global health?

Om meer inzicht te geven in dergelijke stellingen hebben wij interessante en inspirerende sprekers uitgenodigd. Daarnaast waren er verschillende break out sessies in de middag, die naast verdieping in dit onderwerp, ook kennis gaven over de opleiding en ervaringen van diverse oud-AIGTers.

 
 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Blijf op de hoogte via e-mail!