Aanvraagformulier werkgroepen

Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van ondersteuning voor activiteiten van de NVTG-werkgroepen die passen bij de doelstelling van Kennis Connectors Global Health. Het kan gaan om financiële ondersteuning, maar ook om communicatie- of organisatieadvies.

Kennis Connectors Global Health toetst de aanvragen aan de hand van een aantal criteria die in het aanvraagformulier zijn verwerkt. Deze criteria komen voort uit de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en houden direct verband met onze doelstelling: in het buitenland opgedane kennis op het gebied van global health toegankelijk en bruikbaar maken ten gunste van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.

Hierbij geldt de richtlijn dat een aanvraag tot € 5.000 voor 2021 haalbaar is. Kennis Connectors Global Health zal elke aanvraag goed bekijken omdat er uitzonderingen mogelijk zijn. Dit recht om uitzonderingen te geven ligt bij Kennis Connectors Global Health.

Financiële bijdragen kunnen worden uitgekeerd aan derden, maar dit kunnen geen privépersonen zijn. Individuele NVTG-werkgroepleden worden als vrijwilligers/privépersonen beschouwd, ook als zij bijvoorbeeld als zelfstandige werkzaam zijn. Zij kunnen voor de uren die zij aan een activiteit besteden, niet rechtstreeks een financiële bijdrage van KCGH ontvangen. Houd er verder rekening mee dat de activiteit in 2021 moet plaatsvinden.

Kennis Connectors Global Health streeft ernaar om binnen twee weken te reageren. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Kennis Connectors Global Health is een nieuwe organisatie die volop in ontwikkeling is. Gaandeweg zal steeds duidelijker worden welke activiteiten we ondersteunen en hoe we de resultaten willen meten. Het aanvraagformulier zal worden aangescherpt op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en feedback die we van aanvragers ontvangen. We nodigen je van harte uit om deze met ons te delen.

Quick scan (zelfcheck)

Om vooraf te checken of een aanvraag bij Kennis Connectors Global Health past, hebben we zes vragen opgesteld.

Kun je vraag 1 t/m 6 met ja beantwoorden? Dan nodigen we je uit om het aanvraagformulier hieronder in te vullen en in te dienen. Jullie activiteit is naar verwachting geschikt om voor ondersteuning door Kennis Connectors Global Health in aanmerking te komen.

Kun je vraag 1 t/m 3 met ja beantwoorden, maar vraag 4, 5 of 6 niet? Ook dan nodigen we je uit om het aanvraagformulier in te dienen. Afhankelijk van de antwoorden gaan we in gesprek om samen te bekijken waar we kunnen aanscherpen, afbakenen of verruimen.

Kun je vraag 1 t/m 3 met ja beantwoorden, maar vraag 4, 5 en 6 niet? We adviseren je om eerst contact met ons op te nemen alvorens het aanvraagformulier in te dienen. Afhankelijk van het aantal lopende verzoeken en onze doelstelling bespreken we samen wat er mogelijk is.

Aanvraagformulier

8. Hoe draagt jullie activiteit bij aan de toegankelijkheid en toepasbaarheid (benutten) van global health kennis in de Nederlandse gezondheidssector?

De kernwaarden van Kennis Connectors Global Health zijn: perspectiefverruimend, prikkelend en waarderend. Het is een pré als jullie je ervoor inspannen om deze ook via jullie activiteit tot uitdrukking te brengen. Daarom bieden we de mogelijkheid een aantal aanvullende vragen te beantwoorden.

Beveiligingscode Beveiligingscode

kcgh-logo-wit

Contact

Kennis Connectors Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kennis Connectors Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Heeft u een Mijn KCGH account? Log dan in!


Blijf op de hoogte via e-mail!