Maak als aanstaand zorgprofessional nu al het verschil (en kijk deze film over diversiteit en gezondheidsverschillen)

De Nederlandse zorg slaagt er nog niet in om iedereen dezelfde kans op gezondheid te bieden. Binnen Nederland bestaan grote verschillen in gezondheid, door factoren waar mensen lang niet altijd zelf iets aan kunnen doen: Een inwoner van Utrecht Overvecht leeft gemiddeld 15 jaar korter dan iemand uit Utrecht-Oost. We weten vanuit Global Health veel over de factoren welke hieraan ten grondslag liggen en wat we in de zorg hieraan kunnen doen.

Aandacht voor diversiteit in de zorg is cruciaal voor zorgverleners om een verschil te kunnen maken en bij te dragen aan gezondheidsgelijkheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat deze thema’s nog maar beperkt geïntegreerd zijn in het onderwijs van de verschillende geneeskundefaculteiten. Dit is een gemiste kans, omdat we de gezondheid voor heel Nederland kunnen vergroten door alle (toekomstige) zorgverleners te betrekken. Daarom heeft het KCGH in samenwerking met Pharos een filmpje en 3 onderwijsproducten ontwikkeld om te beginnen met het verspreiden van deze kennis. 

We denken vaak dat de gezondheid van mensen grotendeels bepaald wordt door individuele leefstijlfactoren zoals roken, lichaamsbeweging en hun voedingspatroon en de gezondheidszorg die mensen krijgen als er gezondheidsklachten zijn. In de praktijk blijkt dat een te beperkte weergave van de werkelijkheid.

Uit ‘Maak het verschil – aandacht voor diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg’

 

Kijk hier de hele video:


Vaste plek in curriculum

Oog voor ongelijkheid in gezondheid zou vanaf het eerste jaar van de opleidingen voor aanstaande zorgprofessionals de norm moeten zijn en een vaste plek in het curriculum moeten krijgen. Tot die tijd hopen we dat deze film jonge studenten bewust maakt van de grote rol van sociale factoren op gezondheid en gezondheidsverschillen. Bovendien hopen we de studenten en hun opleiders te inspireren om hierin het verschil te maken. De film geeft concrete tips om hier stappen in te zetten.466d10bb-632f-4241-b695-b22e529994cc

Om gesprekken en ervaringen op gang te brengen, zijn er ook drie gratis toegankelijke onderwijsvormen ontwikkeld:

  • Deel 1 Concept casuïstiekbespreking: Casussen voor docenten om met
    studenten in gesprek te gaan over de sociale en maatschappelijke context, naast de medische problematiek.
  • Deel 2 Culturele bescheidenheid: Werkvorm waarbij studenten met elkaar in gesprek gaan over hun eigen denkkaders en achtergrond.
  • Deel 3 Straatinterview: Werkvorm waarbij studenten buiten de kaders van het ziekenhuis in gesprek gaan met mensen over thema’s die raken aan sociale determinanten van gezondheidszorg.

 

‘We hebben allemaal wat te doen in het tegengaan van ongelijkheid en ongelijke kansen. Als aanstaande zorgprofessional heb je een bijzondere positie en privilege om hier aandacht voor te vragen.’

Uit ‘Maak het verschil – aandacht voor diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg’

  

Experts op het gebied van cultuursensitief werken en discriminatie keken mee bij de totstandkoming van het nieuwe lesmateriaal. Naast opdrachtgever KCGH waren ook studenten van het Erasmus MC en de werkgroep diversiteit van de NVMO (met vertegenwoordiging van verschillende disciplines binnen de verschillende geneeskundefaculteiten) betrokken.

 

‘Laten we samen de gezondheidszorg zó organiseren dat alle mensen zich welkom, gehoord en vertegenwoordigd voelen. Die eed ga je ooit nog afleggen, maar vooruitlopend daarop kun je nu al beginnen met het verschil maken’

Uit ‘Maak het verschil – aandacht voor diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg’

 

De video is te bekijken via Youtube. De werkvormen zijn te downloaden via deze pagina door eenvoudig op de naam van de werkvorm te klikken. Voor meer informatie of opmerkingen over de film en onderwijsproducten kun je contact opnemen via ofni.[antispam].@kcgh.nl.Wij danken iedereen die aan deze video en onderwijsproducten heeft meegewerkt. 

 

 

 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier onze privacyverklaring

 

Blijf op de hoogte via e-mail!


Beveiligingscode Beveiligingscode