Werkgroepen 2021

Global Health Educator Network

Datum: 2021

Beoogd Doel: Voor global health professionals is communicatie met anderstaligen een tweede natuur, zeker in de (geestelijke) gezondheidszorg. Om het belang van communicatie met anderstaligen ook hier onder de aandacht te brengen is er door de werkgroep Global Mental Health een praktische instructie video ontwikkeld. Deze video laat zien hoe u een consult met een tolk tot een goed einde brengt en is online gratis beschikbaar voor zorgverleners, onderwijskundigen, studenten en bestuurders.

Want alle hulpverleners in Nederland krijgen vroeg of laat te maken met zorgverlening aan mensen die geen Nederlands spreken en de inzet van een professionele tolk is daarom essentieel voor inclusieve en toegankelijke zorgverlening.

De instructievideo is tot stand gekomen dankzij een subsidie van Kennis Connectors Global Health (KCGH) en de inzet van KTV Kennisnet (o.l.v. Marijke Roelofsen) en Hanneke Bot (psychotherapeut en expert tolken in de gezondheidszorg).

 

Meer informatie: ofni@ktv-kennisnet.nl - https://www.youtube.com/watch?v=SPwLYsVT4YM


Buddy Project - WKZ

Datum: 2021

Beoogd doel: Het buddy project in het WKZ staat voor verbinding van ouders van kinderen met een specifieke aangeboren afwijking. Door de ouders aan elkaar te koppelen kunnen ze ervaringen delen, elkaar steunen en een luisterend oor bieden. Daarnaast kunnen meer ervaren ouders een bijzondere steun zijn voor ouders die net geconfronteerd zijn met een pasgeborene met een aangeboren afwijking, omdat zij dit traject pas zelf hebben doorlopen en een schat aan praktische ervaring bezitten hetgeen een zeer waardevol advies kan zijn voor ‘nieuwe  ouders’.

Een advies dat geen hulpverlener zo goed zou kunnen geven. De verbinding tussen deze ouders komt tot stand door specifieke koppeling, die we digitaal kunnen faciliteren dankzij de steun van KCGH. De combinatie van E-health en maatschappelijke verbinding zoals binnen het Buddy project, werkt inspirerend voor alle betrokken zorgverleners in ons tertiair ziekenhuis”.

Meer informatie: https://m.facebook.com/440976812644289/posts/6762590833816157/


Tropen Carrière Dag

De tropen carrière dag (TCD) is er om studenten en artsen te informeren en te inspireren. Het thema van dit jaar staat geheel in het teken van leiderschap 'who runs the world'. Met de TCD willen wij kennisuitwisseling bevorderen. De opgebouwde kennis en ervaringen uit de tropen kunnen gedeeld worden met collegea en studenten binnen Nederland en daarbuiten. 

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Belangrijke ontwikkelingen die ons aan het denken hebben gezet waren de COVID-19 pandemie en de aanhoudende vluchtelingencrisis. Op het nieuws is te zien dat er in vele gevallen noodhulp ingezet wordt. Maar hoe wordt een dergelijke missie opgestart en wie neemt hierin de leiding?

Niet alleen in tijden van een humanitaire crisis is er iemand die de leiding neemt; leiderschap zie je overal. In de zorg dienen we ook de leiding te nemen in de ontwikkelingen rondom de klimaatverandering. Er is een opwaartse druk naar verduurzaming op alle fronten in de samenleving. Hoe kan de zorg hiermee omgaan en hoe wordt dit geleid?

Als toekomstige AIGTer (Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde) – voorheen tropenarts - streven wij naar kennisuitwisseling en langdurige samenwerkingen om ervoor te zorgen dat wereldwijd meer mensen toegang krijgen tot noodzakelijke zorg. Maar hoe zorg je nou voor gelijkwaardige samenwerkingen binnen de global health?

Om meer inzicht te geven in dergelijke stellingen hebben wij interessante en inspirerende sprekers uitgenodigd. Daarnaast waren er verschillende break out sessies in de middag, die naast verdieping in dit onderwerp, ook kennis gaven over de opleiding en ervaringen van diverse oud-AIGTers.

 
worldmap-grey

Contact

Kenniscentrum Global Health (KCGH)
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
ofni.[antispam].@kcgh.nl

KVK 78717590

KCGH

Kenniscentrum Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Blijf op de hoogte via e-mail!