Kennis Connectors Global Health Masterscriptie en Proefschrift prijs

 

For English click here.

laptop

Heb jij een masterscriptie of proefschrift geschreven op het gebied van global health? En heb je een concreet idee wat de Nederlandse gezondheidssector aan jouw scriptie of proefschrift kan hebben?  Doe dan mee aan de Kennis Connectors Global Health masterscriptie en proefschrift prijs!

De prijs heeft als doel masterstudenten en promovendi uit te dagen om inzichten uit hun onderzoek toepasbaar te maken voor de Nederlandse gezondheidssector. Denk aan een onderzoek over de moeder- en foetale sterfte in een lage inkomensland. Welke aspecten uit dat onderzoek zijn (ook) relevant voor de Nederlandse gezondheidssector? Hoe is die kennis toepasbaar te maken?  

Over de prijs 

KCGH wil bijdragen aan kennisvermeerdering. Wij zijn ervan overtuigd dat in uitwisseling en interactie nieuwe/andere kennis ontstaat, doordat nieuwe mogelijkheden onderzocht worden, het denken wordt ‘aangezet’ en er ruimte is voor nieuwe ontdekkingen en verrassende inzichten. Om deze ‘kennismaking’ te stimuleren, reikt KCGH met ingang van dit jaar een prijs uit aan masterstudenten en promovendi die een global health scriptie of proefschrift geschreven hebben en inzichten daaruit toepasbaar weten te maken voor de Nederlandse gezondheidssector. De prijs is bedoeld voor degene met het beste idee en bestaat uit:

    • Een geldbedrag van € 500 (masterstudenten) en € 750 (promovendi), te besteden naar keuze aan het promoten van de scriptie/het promotieonderzoek of aan persoonlijke ontwikkeling. 
    • Een ‘Kennis Maaksessie’ waarin samen met experts de toepasbaarheid van de inzichten voor de Nederlandse gezondheidssector verder wordt onderzocht. 

    Deelnamecriteria

    De prijs is bedoeld voor masterstudenten en promovendi die in het academisch jaar sept 2020 – aug 2021 een onderzoek aan een Nederlandse universiteit hebben gedaan op het gebied van global health (in de breedste zin)*. Het is de bedoeling dat scripties en promotieonderzoeken uiterlijk op vrijdag 15 oktober worden ingediend via onderstaand formulier, vergezeld van een samenvatting van de inhoud en een toelichting op de toepasbaarheid in de Nederlandse gezondheidssector. De opdracht luidt: Omschrijf bondig jouw idee over de toepasbaarheid van de inzichten uit jouw scriptie of proefschrift in de Nederlandse gezondheidssector. De jury beoordeelt ingezonden ideeën op grond van de volgende criteria:  

    1. Er is sprake van concrete toepasbaarheid in Nederland, startend in 2022;  
    2. Het idee geeft een concrete invulling/bijdrage aan wat een mondiaal perspectief op gezondheid inhoudt. 

    De beoordeling vindt plaats in oktober-november, de bekendmaking en prijsuitreiking in de eerste week van december.  

    * Onderzoeksstages van masterstudenten Geneeskunde kunnen meedoen aan de prijs voor masterscripties.

    Jury

    In de jury zitten: 

    1. Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh (bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg, huisarts, strategisch adviseur/projectleider Pharos)
    2. Drs. Piet-Hein Buiting (voorzitter Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis)
    3. Drs. Roland Driece (directeur Internationale Zaken op het Ministerie van VWS)
    4. Drs. Anke Tijtsma (antropoloog en directeur KCGH)
    5. Prof. dr. Martin Grobusch (internist-infectioloog en hoofd van het Centrum voor Tropische Geneeskunde en Reizigersgeneeskunde AUMC)
    6. Prof. dr. Louis Niessen (hoogleraar Liverpool School of Tropical Medicine en Johns Hopkins School of Public Health)
    7. Prof. dr. Teun Bousema (epidemioloog RUMC)
    8. Pim de Graaf (arts niet praktizerend, bestuurslid KCGH)
    9. Drs. Albertine Baauw (kinderarts en directeur OIGT)

    De beslissing van de jury is finaal.

    Aanmelden

    Meld je via dit formulier aan!

    Stuur het formulier en de volgende documenten als bijlagen in een mail naar ofni.[antispam].@kcgh.nl

    • Een digitale versie van de masterscriptie of proefschrift
    • Evt. Een getekende brief van aanbeveling van de scriptiebegeleider of promotiesupervisor
    • Evt. Filmpje met samenvatting masterscriptie/proefschrift

    De deadline voor de global health masterscriptie en proefschrift prijs is 15 oktober 2021.

    Voor meer informatie of vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met: ofni.[antispam].@kcgh.nl.

     

     

    kcgh-logo-wit

    Contact

    Kennis Connectors Global Health (KCGH)
    Arthur van Schendelstraat 650
    3511 MJ Utrecht
    ofni.[antispam].@kcgh.nl

    KVK 78717590

    KCGH

    Kennis Connectors Global Health is opgericht door de NVTG en het OIGT met als doel global health kennis toegankelijk en bruikbaar maken ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

    KCGH wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

    linkedin-icon-logo-vector-400x400 2

     

    Heeft u een Mijn KCGH account? Log dan in!


    Blijf op de hoogte via e-mail!